Din lokala och oberoende

mediabyrå

Webbhotell

Vi har ett eget webbhotell med backup-tjänst. Om något händer kan vi snabbt och enkelt backa bakåt i tiden. På det viset så får våra kunder en trygghet om något skulle hända eftersom vi kan återställa sidan från ett önskat datum.

Om strömmen försvinner har vi dieselkraftverk som startar, allt för att se till så att alla kunder erhåller bästa möjliga säkerhet när det gäller drift samt underhåll av de hemsidor som ligger på vårt webbhotell.

Du är trygg med att ha din hemsida hos oss.