Din lokala och oberoende

mediabyrå

Grafisk profilering

I ett led i att ytterligare få dig trygg så kan vi också nu erbjuda all typ av grafisk designprodukter.
Det är viktigt att få rätt profilering av vad ditt företag representerar ute på nätet.

 • Loggor, rätt design som speglar ditt företag på rätt sätt via hemsidan.
 • Affärsplaner kan vi via samarbetspartner erbjuda er.

Nedan följer några exempel på produkter som vi erbjuder.

 • Strategiska planer (affärsplan, marknadsplan, budgetar mm)
 • Fullständig grafisk profil
 • Loggor
 • Grafiska manualer
 • Annonsmaterial (både för tryck och web)
 • Flyers
 • Broschyrer
 • Framtagning av visitkort
 • Restaurangmenyer
 • Övriga trycksaker

Vad gäller trycksaker så kan du välja att få ett original som du kan gå till din tryckare med eller så löser vi det åt dig.

Hemsidan ger ett intryck av vad ert företag säljer därför är det viktigt att profileras på rätt sätt.
Kontakta oss så hjälper vi er.